fisaum1[1]

16 Ekim 2015 Sınai Mülkiyet Hakların Uluslararası Bakış Sempozyumu

Merkezimiz, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde 16 Ekim 2015 tarihinde “Sınai Mülkiyet Haklarına Uluslararası Bakış” başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Arzu OĞUZ, TPE Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayhan Elmalı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan Sempozyumun ilk oturumunda “Spesifik Alanlarda Sınai Mülkiyet Uygulamaları”, ikinci oturumunda ise “Teknoloji Transferi ve Teşvikler”i tartışılmıştır.  WIPO’dan Aida Dolotbaeva’nın, TPE’den Kadri Yavuz Özbay’ın, Ayşegül Demircioğlu’nun, Serkan Özkan’ın ve Murat Onur’un, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yalçıner’in, Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fikri Haklar ve Hukuk Direktörlüğü’den Av. Volkan Arıcı’nın, Ankara Üniversitesi TTO Yöneticisi Prof. Dr. Atilla Yücel’in ve Helmholtz Zentrum München’den Özge Eşan’ın katıldığu Sempozyumda Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı da “Bayh-Dole Yasası ve Türk Hukukunda Öğretim Elemanlarını Buluşlarında Hak Sahipliği” konulu bir tebliğ sunmuştur.

fisaum1[1]31 Ocak-1 Şubat 2008 “Avrupa Patent Hukuku ve Türkiye ile Karşılaştırmalı Olarak Patent Yargılaması Uluslararası Sempozyumu

Avrupa’nın fikrî mülkiyet konusunda en gözde kuruluşlarından olan Münih Max Planck Enstitüsü ve Queen Mary Üniversitesi Fikrî Mülkiyet Merkezi’nden saygın akademisyenlerin, Avrupa Komisyonu’ndan değerli uzmanların, Avrupa patent ve marka vekillerinin ve Türkiye’den değerli patent ve marka vekilleri, fikrî ve sınaî haklar mahkemesi hakimlerinin ve TÜSİAD temsilcisinin katıldığı Sempozyumda; Avrupa patent hukuku ve patent yargılaması ile Türkiye’deki mevcut düzenlemeler karşılaştırılarak, konuya ilişkin sorunlara değinilmiş ve çözüm yolları tartışılmıştır.

fisaum1[1]17-18 Kasım 2005 “Türkiye ve Çevre Ülkelerde Sınai Mülkiyet Uygulamaları Uluslararası Sempozyumu”

Türkiye ve Çevre Ülkelerde Sınai Mülkiyet Uygulamaları Uluslararası Sempozyumu, DPT projesi olarak UNDP’nin sponsorluğunda, TPE ve TOBB’un katkılarıyla, FİSAUM tarafından düzenlenmiştir. Sempozyumda, Türkiye’deki sanayicilerin ve iş adamlarının iş ilişkilerinin yoğun olduğu çevre ülkelerdeki sınai mülkiyet sistemlerinin yapı ve uygulamaları hakkında karşılıklı tartışma ortamı yaratılmış, sınai mülkiyet haklarının korunması esasları hakkında bilgi alışverişi yapılarak uygulamanın tartışılmış ve mevcut ve muhtemel sorunlar belirlenerek geleceğe yönelik işbirliğinin geliştirilmiştir.

fisaum1[1]04 Nisan 2001 “Sınaî Haklarda Son Gelişmeler Sempozyumu”

Fikrî ve Sınaî Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği (FİSMUKOB) ile birlikte düzenlenen Sempozyumda, FİSMUKOB’tan, Bakanlıklardan, yargı mensuplarından ve uygulamadan katılan konuşmacılar çok değerli katkılarda bulunmuştur. Avrupa Patent Sözleşmesi, Biyoteknolojik Buluşlar, Entegre Devre Topografyaları, Yeni Bitki Çeşitleri ve İnternette Allan Adları ve Markaları konularının ele alındığı etkinlikte sınaî haklar alanındaki son gelişmeler tüm boyutlarıyla tartışılmıştır.