fisaum1[1]

13 Haziran 2019 “Fikri Mülkiyet – Yatırım Arayüzü Konferansı”

Ankara Üniversitesi, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde ve FİSAUM koordinatörlüğünde yürütülen Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı’nın kapanışı ve mezuniyet töreni bu yıl 13 Haziran 2019’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, WIPO Akademi temsilcisi Martha Chikowore ve FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz’un açılış konuşmalarının ardından; anahtar konuşmacı olarak Cambridge Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Henning Grosse Ruse-Khan, “Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarında Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı tebliğini sunmuştur. Bunu, 2018-2019 Akademik Yılı öğrencilerinden Mohammad Ataul Karim’in (Bangladeş) “Geleneksel Bilgi ve Fikri Mülkiyette Bir Yin ve Yang Öyküsü: Sui-Generis sistem uygun bir seçenek olabilir mi?“, Rossana Ramírez Díaz’ın (Nikaragua) “Kozmetik ve Kişisel Bakım Sektöründe Tüketici Odaklı Taklit Karşıtı Stratejiler” ve Zehra Gürbüz Önal’ın (Türkiye) “Yapay Zeka Buluşçu Olabilir mi?” başlıklı tebliğleri takip etmiştir.

fisaum1[1]  7 Haziran 2018 “Üniversitelerde Buluşların Korunması ve Ticarileşmesi Semineri”

Ankara Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde gerçekleştirilen Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Yüksek Lisans Programı 2017 -2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen kapanış semineri Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, WIPO Akademi temsilcisi Martha Chikowore ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ve FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Programı tamamlayan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından geçilen üç oturumda, öğretim üyelerinin buluşlarına ve teknoloji transferine ilişkin yasal düzenlemeler, patent ve lisanslama süreçlerinde destekler ve teknoloji transfer ofisi deneyimleri ele alınmış ve programdan mezun olan öğrencilerin sunumlarına yer verilmiştir. Queen Mary Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uma Suthersanen, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Boztosun, TÜRKPATENT’ten Ceren Bora Orçun, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sınağ, Şebnem Doğan, Özlem Yazır tebliğlerini sunmuşlardır.

fisaum1[1]12 Şubat 2018 “Yapay Zeka, Endüstri 4.0. Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Zirvesi”

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde yürütülen Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Barosu, TÜRKPATENT ve WIPO işbirliğiyle gerçekleştirilen zirvede İnsan, toplum, kültür ve ekonomi hayatında şimdiden etkileri görülmeye başlanan ve ortaya çıkardığı dönüşümler ve belirsizlikler nedeniyle dünyada gündem yaratan yapay zeka teknolojileri ile Endüstri 4.0. olgusu, genel olarak teknik ve hukuki boyutuyla, özelde ise fikri mülkiyet hukuku yönüyle tartışılmıştır. FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in açılış konuşmalarını yaptığı zirvede, FİSAUM Müdürü Prof. Arzu Oğuz ve Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Özgür Semiz moderatörlüğünde Ekonomi Bakanlığı’ndan Kudret Ceran, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Ufuk Eriş, İskele47 Kurucu Ortağı Bager Akbay, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Başak Bak, Ankara Patent’ten Av. Korcan Dericioğlu, Dokuc Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Max Planck İnovasyon ve Rekabet Enstitüsü’nden Peter Slowinski ve Avrupa Patent Enstitüsü Eski Başkanı Tony Tangena tebliğlerini sunmuşlardır.

fisaum1[1]7 Haziran 2017 “Markaların Hukuki Boyutu Semineri”

Ankara Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) işbirliğinde gerçekleştirilen Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesi dolayısıyla kapanış semineri düzenlenmiştir. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, WIPO Akademisi Eğitim Görevlisi Martha Chikowore ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan Seminer’de Programı tamamlayarak mezun olan yabancı ve Türk öğrencilere diplomaları verilmiştir. FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu OĞUZ moderatörlüğünde sınai mülkiyet uzmanları Selin Günel, Yaşın Gizem Erdoğan Karslı, Sevgi Kapucu ve Dilan Karatepe Yılmaz’ın tebliğlerinden oluşan seminerde, TÜRKPATENT ve yargı kararları ışığında marka hukukunun güncel ve önemli konularına yer verilmiştir.

fisaum1[1]16-17 Ekim 2009 “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri Semineri”

FİSAUM’un İtalyan Ticaret Merkezi Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası sponsorluğunda düzenlediği ve İstanbul’da gerçekleştirilen Seminere çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen, avukat ve hakim katılmıştır. Seminerde ulusal mahkemelerin iş yüklerinin fazla olması ve uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıkların ulusal mevzuata göre çözülmeye çalışılmasının, yargı sürecinde yarattığı sorunlar ve tıkanıklıklar ile bu sürecin ticari hayatın hızlı akışına ve beklentilerine uygun düşmemesi nedeniyle daha da önem kazanan fikri mülkiyet hukuku ihtilaflarının çözülmesinde alternatif çözüm ve uzlaştırma yolları ele alınmıştır.

fisaum1[1]11-12 Mayıs 2006 “Avrupa Birliği ile Türk Fikrî Mülkiyet Mevzuatının Karşılaştırılması  Uluslararası Semineri” 

Ankara Üniversitesi FİSAUM, 11-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Avrupa Birliği Teknik Yardım ve İşbirliği Programı (TAIEX)’in desteği ve Konrad Adenauer Vakfının katkılarıyla Avrupa Birliği ve Türk Fikrî Mülkiyet Hukuku Mevzuatının karşılaştırmalı olarak ele alındığı “Avrupa Birliği ile Türk Fikrî Mülkiyet Mevzuatının Karşılaştırılması” konulu uluslararası bir seminer düzenledi. Bir buçuk gün süren seminerde Avrupa Birliği fikrî mülkiyet hukuku ile Türk fikrî mülkiyet hukuku karşılaştırılmış, özellikle yeni üye ülkelerden gelen katılımcılar, Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda ilerleyen Türkiye’ye bu konudaki deneyimlerini aktarmışlardır.

fisaum1[1]20 Nisan 2006 ve 25 Nisan 2006 tarihlerindeki “Teknoloji Merkezlerinde Gerçekleştirilen Bilişim ve Fikri Mülkiyet Seminerleri”

FİSAUM, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın Dünya Bankası’ndan sağladığı kaynak ile 20 Nisan 2006 tarihinde ODTÜ Teknoloji Merkezi’nde ve 25 Nisan 2006 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nde “Bilişim ve Fikri Mülkiyet Hukuku’ konulu seminerleri düzenledi. Seminerlerde, özellikle bilgisayar programlarının korunması konusunda program yapımcılarının haklarının korunması konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlandı. Seminerlerde Prof. Dr. Arzu Oğuz, Doç. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Fadıl Yıldırım ve platform müdürü Ali Akurgal konuşmacı olmuşlardır. Etkinlikte sunulan metinler TOBB tarafından basılarak kitapçık haline getirilmiştir.

fisaum1[1]11 Kasım 2005- 22 Aralık 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Kobiler için Fikri Mülkiyet Seminerleri”

FİSAUM’un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile başlatmış olduğu ve ilki 11 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen KOBİ’ler için fikri mülkiyet seminerler dizisi 23 Kasım 2005 tarihinde Bursa’da, 24 Kasım 2005 tarihinde Eskişehir’de, 30 Kasım 2005 tarihinde Adana’da, 1 Aralık 2005 tarihinde Gaziantep’te, 7 Aralık 2005 tarihinde Kayseri’de, 14 Aralık 2005 tarihinde İstanbul’da, 21 Aralık 2005 tarihinde İzmir ve 22 Aralık 2005 tarihinde Denizli’de olmak üzere sekiz ilde gerçekleştirilmiştir. Seminerlerde önemli ölçüde bir katılımcı kitlesi gözlenmiş olup, katılımcıların konuşmacılara yönelttikleri sorulardan, fikri mülkiyet konusunun yurt çapında işlenmesinin ne kadar büyük bir gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. TOBB, seminerlerin diğer illerde de devam etmesi arzusunu belirtmiş olup, bu konudaki çalışmaların devam edilmesine karar verilmiştir.Seminerlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

fisaum1[1]10 Haziran 1999 “21. Yüzyıl ve Sınaî Mülkiyet Hakları”

Seminer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nin katkılarıyla Denizli’de düzenlenmiştir. Seminere, A.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Arat’ın başkanlığında, patent – marka vekili, Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü Kaan Dericioğlu, Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Erdal Sanlı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Uğur G. Yalçıner konuşmacı olarak katılmışlardır.