fisaum1[1]16-17 Ekim 2009 “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Yöntemleri”

FİSAUM’un İtalyan Ticaret Merkezi Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası sponsorluğunda düzenlediği ve İstanbul’da gerçekleştirilen Seminere çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen, avukat ve hakim katılmıştır. Seminerde ulusal mahkemelerin iş yüklerinin fazla olması ve uluslararası nitelik taşıyan uyuşmazlıkların ulusal mevzuata göre çözülmeye çalışılmasının, yargı sürecinde yarattığı sorunlar ve tıkanıklıklar ile bu sürecin ticari hayatın hızlı akışına ve beklentilerine uygun düşmemesi nedeniyle daha da önem kazanan fikri mülkiyet hukuku ihtilaflarının çözülmesinde alternatif çözüm ve uzlaştırma yolları ele alınmıştır.

fisaum1[1]11-12 Mayıs 2006 “Avrupa Birliği ile Türk Fikrî Mülkiyet Mevzuatının Karşılaştırılması  Uluslararası Semineri” 

Ankara Üniversitesi FİSAUM, 11-12 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Avrupa Birliği Teknik Yardım ve İşbirliği Programı (TAIEX)’in desteği ve Konrad Adenauer Vakfının katkılarıyla Avrupa Birliği ve Türk Fikrî Mülkiyet Hukuku Mevzuatının karşılaştırmalı olarak ele alındığı “Avrupa Birliği ile Türk Fikrî Mülkiyet Mevzuatının Karşılaştırılması” konulu uluslararası bir seminer düzenledi. Bir buçuk gün süren seminerde Avrupa Birliği fikrî mülkiyet hukuku ile Türk fikrî mülkiyet hukuku karşılaştırılmış, özellikle yeni üye ülkelerden gelen katılımcılar, Avrupa Birliği’ne üye olma yolunda ilerleyen Türkiye’ye bu konudaki deneyimlerini aktarmışlardır.

fisaum1[1]20 Nisan 2006 ve 25 Nisan 2006 tarihlerindeki “Teknoloji Merkezlerinde Gerçekleştirilen Bilişim ve Fikri Mülkiyet Seminerleri”

FİSAUM, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın Dünya Bankası’ndan sağladığı kaynak ile 20 Nisan 2006 tarihinde ODTÜ Teknoloji Merkezi’nde ve 25 Nisan 2006 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Merkezi’nde “Bilişim ve Fikri Mülkiyet Hukuku’ konulu seminerleri düzenledi. Seminerlerde, özellikle bilgisayar programlarının korunması konusunda program yapımcılarının haklarının korunması konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlandı. Seminerlerde Prof. Dr. Arzu Oğuz, Doç. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Fadıl Yıldırım ve platform müdürü Ali Akurgal konuşmacı olmuşlardır. Etkinlikte sunulan metinler TOBB tarafından basılarak kitapçık haline getirilmiştir.

fisaum1[1]11 Kasım 2005- 22 Aralık 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Kobiler için Fikri Mülkiyet Seminerleri”

FİSAUM’un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile başlatmış olduğu ve ilki 11 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da TOBB Konferans Salonunda gerçekleştirilen KOBİ’ler için fikri mülkiyet seminerler dizisi 23 Kasım 2005 tarihinde Bursa’da, 24 Kasım 2005 tarihinde Eskişehir’de, 30 Kasım 2005 tarihinde Adana’da, 1 Aralık 2005 tarihinde Gaziantep’te, 7 Aralık 2005 tarihinde Kayseri’de, 14 Aralık 2005 tarihinde İstanbul’da, 21 Aralık 2005 tarihinde İzmir ve 22 Aralık 2005 tarihinde Denizli’de olmak üzere sekiz ilde gerçekleştirilmiştir. Seminerlerde önemli ölçüde bir katılımcı kitlesi gözlenmiş olup, katılımcıların konuşmacılara yönelttikleri sorulardan, fikri mülkiyet konusunun yurt çapında işlenmesinin ne kadar büyük bir gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. TOBB, seminerlerin diğer illerde de devam etmesi arzusunu belirtmiş olup, bu konudaki çalışmaların devam edilmesine karar verilmiştir.Seminerlere ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

fisaum1[1]10 Haziran 1999 “21. Yüzyıl ve Sınaî Mülkiyet Hakları”

Seminer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Patent Enstitüsü (TPE)’nin katkılarıyla Denizli’de düzenlenmiştir. Seminere, A.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuğrul Arat’ın başkanlığında, patent – marka vekili, Ankara Patent Bürosu Genel Müdürü Kaan Dericioğlu, Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Erdal Sanlı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Uğur G. Yalçıner konuşmacı olarak katılmışlardır.