fisaum1[1]12 Mayıs 2017 “Yargı Perspektifinden Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdikleri”

Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve FİSAUM işbirliğinde düzenlenen panelde FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in açılış konuşmalarının ardından, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Aslan ve Levent Yavuz moderatörlüğünde FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan Özgür Semiz, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Fethi Merdivan, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi Türkay Alıca, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Fatma Özer tebliğlerini sunmuşlardır.

fisaum1[1]

20 Kasım 2015 “Müzik Eserleri Bağlamında Telif Haklarının Kolektif Yönetimi” Uluslararası Paneli

FİSAUM, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve WIPO işbirliğinde düzenlenen Panelde Yargıtay üyeleri, ilk derece mahkemesi hakimleri, sektör temsilcileri, sanatçılar  ve akademisyenler olmak üzere konunun  tüm aktörleri biraraya gelmiştir. Panelin ilk oturumunda Telif Haklarının Kolektif Yönetimi: Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar”, ikinci oturumunda ise “Ticari İşletmelerde Müzik Eserlerinin Kullanımı ve Telif Haklarının Kolektif Yönetimi” ele alınmıştır. Panelde genel olarak uluslararası hukuk  ve AB hukuku ışığında kolektif yönetim, meslek birlikleri ve ticari işletmelerde müzik eserlerinin kullanımı konusunda yaşanan sıkıntılar dile getirilmiş, bahse konu sıkıntıları bertaraf edecek çözüm önerileri tartışılmıştır.

fisaum1[1]26 Eylül 2014 “Dijital İletişim Çağında Sosyal Medya ve Fikri Haklar”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG)’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Panelde hukuk, iletişim ve sanat dünyası bir araya gelmiştir. Panelin ilk oturumunda “Sosyal Medya: Dünü, Bugünü, Yarını”, ikinci oturumunda ise “Fikri Haklar Bağlamında Sosyal Medya: Yeni bir ihlal alanı mı? Yeni Fırsatlar mı?” konuları tartışılarak bir ilke imza atılmıştır. Aynı zamanda internetten canlı yayın yapılarak geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan Panelin hali hazırda Pozitiftv üzerinden izlenmesi mümkündür.

fisaum1[1]17 Mayıs 2007  “Yazılımların Patent ve Telif Hakları”

FİSAUM’un 10. Yıl etkinliklerinin ikincisi olarak Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte, Sayın Samir Deliormanlı tarafından yazılımların korunması patent ve telif hakları bakımından ele alınarak, konuya ilişkin hukuki sorunlara değinilmiştir.

fisaum1[1]20 Nisan 2007 “Plastik Sanatlarda Telif Hakları”

FİSAUM’un 10. yıl etkinleri kapsamında düzenlenen panelde konu güzel sanatlar fakültelerinden katılan değerli öğretim üyeleri ve saygın hukukçular tarafından ele alınarak plastik sanat eser sahiplerinin hakları ve hak ihlallerine değinilmiş, mevcut düzenlemeye ilişkin sıkıntılar belirtilerek tartışılmıştır.

fisaum1[1]30 Kasım 1999  “İlim ve Edebiyat Eserlerinde Çoğaltma ve Yayma Haklarının İhlâli ve Bunun Sonuçları”

A.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turgut Kalpsüz başkanlığında gerçekleştirilen Panele Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Vekili Özcan Çetin, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Erel, İLESAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu ve Ankara 8. Asliye Hukuk Hâkimi  Levent Yavuz’un konuşmacı olarak katılmıştır.  Panel metni kitap haline getirilerek, İLESAM’ın katkılarıyla basılmıştır.