FİSAUM, Ankara Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle 12 Mayıs 2017 tarihinde “Yargı Perspektifinden Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdikleri Paneli”ni düzenledi. Sırasıyla FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu OĞUZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Muharrem ÖZEN ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ’in açılış konuşmaları ile başlayan panele ilgi oldukça yoğundu. Uzun yıllardır çıkartılması beklenen 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fikri mülkiyet camiasında büyük bir heyecan uyandıran Kanundaki yeni düzenlemelerin tanıtılması ve uygulamadaki mevcut ve muhtemel problemlerin tartışılması amacıyla düzenlenen Panelin ilk oturumunda; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Adem ASLAN’ın moderatörlüğünde, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Fatma ÖZER, FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu OĞUZ ile FİSAUM Yönetim Kurulu üyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Bakanlık Müfettişi Özgür SEMİZ sunumlarıyla Panele katkı sağlamıştır. İkinci oturumda ise; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz moderatörlüğünde, Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Fethi MERDİVAN ve Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Emekli Hakimi Türkay ALICA tebliğleriyle katkılarını esirgememişlerdir. Panelde katılımcılara Seçkin Yayıncılık basmış olduğu Sınai Mülkiyet Kanunu hediye etmiştir. Yoğun tartışmaların da yaşandığı Panel başarılı bir şekilde sona ermiştir.