Merkezimiz, Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde 16 Ekim 2015 tarihinde “Sınai Mülkiyet Haklarına Uluslararası Bakış” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Hukuk Fakültesi Dekanı ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Arzu OĞUZ, TPE Başkan Vekili Cemil Başpınar ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayhan Elmalı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan Sempozyumun ilk oturumunda “Spesifik Alanlarda Sınai Mülkiyet Uygulamaları” tartışıldı. TPE Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Kadri Yavuz Özbay’ın başkanlık yaptığı bu oturumda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nden Aida Dolotbaeva, TPE Patent Uzmanı Serkan Özkan, Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fikri Haklar ve Hukuk Direktörlüğü’den Av. Volkan Arıcı, TPE  Şube Müdürü  Dr. Ayşegül Demircioğlu, Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yalçıner konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda ikincil tıbbi kullanım patentleri, ilaçların patentlenmesi, 551 sayılı KHK’dan kaynaklanan haklar ve bu hakların istisnaları çerçevesinde özellikle 75/f Bendi tartışması, biyoteknolojik buluşlar, genetik kaynaklar ve geleneksel bilginin sınai mülkiyet ile ilişkisi ve bilgisayara uygulamalı buluşların patentlenmesi konuları ele alındı.

Öğleden sonra gerçekleşen ikinci otumda hemen hemen her platformda önemi vurgulanan “Teknoloji Transferi ve Teşvikler” tartışıldı. Üniversitemiz TTO Yöneticisi Prof. Dr. Atilla YÜCEL’in başkanlık yaptığı oturumda Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı, Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt Hukuk Danışmanı Özge Moser ve TPE Patent Uzmanı Murat Onur konuşmacı olarak yer aldı. Bu oturumda Bayh-Dole Yasası ve Türk Hukukunda Öğretim Elemanlarını Buluşlarında Hak Sahipliği, Üniversite-Üniversite Dışı Araştırma Kuruluşları ve Sanayi İşbirliklerinde Müşterek Buluş Sahipliği ve Teknoloji Transfer Platformu konuları ele alındı.