Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, A.Ü. Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi [FİSAUM] ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü [WIPO] işbirliği ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  “Müzik Eserleri Bağlamında Telif Haklarının Kolektif Yönetimi” başlıklı bir Panel düzenlendi.

Panele, Yargıtay üyeleri hâkimler ve savcılar, telif hakları konusunda uzman öğretim görevlileri, yerli ve yabancı uzmanlar, avukatlar, telif birlikleri profesyonelleri, sanatçılar ve öğrenciler katılım gösterdi. Müzik sektörü telif birlikleri MESAM, MSG, MÜYORBİR ve MÜYAP yetkilileri ile Sanatçılar Garo Mafyan, Orhan Gencebay, Ali Rıza Binboğa, Suavi, Belkıs Akkale, Isra Gülümser, Burhan Şeşen, Onur Akın ve Suat Suna gibi sanatçılar da Panel’de katılımcı olarak yer aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu Oğuz, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi Levent Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri Hakimleri Turkay Alıca ve Fethi Merdivan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi Özgür Semiz, Prof. Dr. Tekin Memiş, Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, Yrd. Doç. Dr. Zehra Özkan, eser sahipleri temsilcisi Yrd. Doç Dr. Barış Şensoy, bağlantılı hak sahipleri temsilcisi Bülent Forta,  WIPO-Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Telif Hakları Alt Yapı Bölümü Danışmanı Peter Ford ve WIPO Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Macaristan Meslek Birliği ARTISJUS Yönetim Kurulu Üyesi Mihaly J. Ficsor panelde konuşmacı olarak yer alan isimlerdendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müfettişi ve Ankara Üniversitesi Misafir Öğretim Görevlisi Özgür Semiz’in telif hakları, telif birlikleri ve müzik endüstrisini ele alan kapsamlı sunuşu ile başlayan Panel’in ilk oturumunda konuşmacılar; kolektif hak yönetiminin, telif haklarının korunması ve kültür endüstrisi bakımından taşıdığı önemi üzerinde durdu ve kolektif hak yönetiminin temel yapıları olan telif birliklerinin üstlendikleri roller ulusal ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde irdelendi. Bu bölümde ayrıca, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda yapılması zorunlu olan değişiklikler ve telif birlikleri tarafından Türkiye’de hak takibinde karşı karşıya kalınan yassal zorluklar üzerinde duruldu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Baştürk’ün sunumu ile başlayan Panelin 2. Oturumunda ise ticari işletmelerde müzik eserlerinin kullanımı, bu kullanımın yasal boyutları tartışıldı. Bu bölümde, özellikle Avrupa ülkeleri, ABD ve Türkiye’de mahkemeler önüne gelen örnek vakalar üzerinde durularak,  hukuki anlamda “umuma iletim” kavramının nasıl yorumlandığı ve yorumlanması gerektiği ile ilgili görüşler paylaşıldı. Bunlara ek olarak Panel’in bu bölümünde ayrıca, 5846 Sayılı Kanun ve Türkiye’nin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi kapsamında müziğin ticari işletmelerde kullanımı ile ilgili maddeler üzerinden geçildi ve Türkiye’de verilen bazı mahkeme kararlarının bu maddeler kapsamında değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca, Panel’de söz alan Orhan Gencebay, Garo Mafyan, Ali Rıza Binboğa, Suavi, Belkıs Akkale, Suat Suna gibi sanatçılar, telif hakları mücadelesinde ve hak arayışında yaşadıkları sorunları muhataplarına bizzat iletme fırsatı buldular. Gerçekleştirilen Panel, hukuk, akademi ve müzik endüstrisi çevrelerince bugüne kadar Türkiye’de telif hakları konusunda düzenlenen en önemli akademik etkinliklerden biri olarak değerlendiriliyor.