FİSAUM’un, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) ile işbirliği içerisinde 1998’den beri düzenlediği “Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar (Sınaî Mülkiyet Kanunundaki Son Değişikliklerle)” konulu kursu, bu yıl  06 Mart 2017-28 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Son ders günü olan 28 Nisan 2017 tarihinde kursiyerlere sertifikaları küçük bir törenle; Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Erdoğan İSHAKOĞLU, FİSAUM Müdürü Sayın Prof. Dr. Arzu OĞUZ, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI ve Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZKAN ile Ar. Gör. Koray GÜVEN tarafından takdim edildi. Böylelikle tüm kurs eğitmenlerinin, FİSAUM personelinin ve özellikle FİSAUM’da kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmakta olan Hamza Akalp, Seda Parlak, Asiye Öztürk, Gökhan Aydın ve  Berrin Bosna’nın özverili çalışmalarıyla 2017 kurs dönemi başarıyla tamamlanmış oldu.