FİSAUM, 20. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir dizi FSH Toplantısı düzenlemeyi planlamıştır. Bunlardan ilki 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Ms. Susanna Chung’un “Geleneksel Bilgi, Genetik Kaynaklar ve Geleneksel Kültürel İfadelerin Korunması” konulu bir tebliğ sunduğu toplantıda, Ankara Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Koray Güven Ms. Chung’un sunumunu çok başarılı bir şekilde Türkçe’ye tercüme etti.  Ms. Chung sunumunda, geleneksel bilgi, genetik kaynaklar, geleneksel kültürel ifade kavramlarını açıkladıktan sonra, fikri mülkiyet ve geleneksel bilgi ilişkisi hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda sui generis bir koruma gerekliliğini ortaya koyarak, Güney Afrika örneği üzerinde durdu. Türk hukuku bakımından görece yeni bir alan olan geleneksel bilgilerin korunması konusuna katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.