Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Cemal Gürsel Cad. No: 58

06590 Cebeci/ANKARA/TURKEY

Tel: +90 312 595 52 32

+90 312 319 94 63

Fax: + 90 312 363 77 19

e.mail: oguzarzu@hotmail.com

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

                03.08.1963 tarihinde Merzifon’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi Çankırı’da, Lise öğrenimimi Ankara Anıttepe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Daha sonra 1987–1989 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yüksek lisans tez konum, “Roma ve Çağdaş Türk Hukuku’nda Kusur Sorumluluğu”dur.

            Ağustos 1988 tarihinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandım. 1989–1990 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora eğitimi için açılan sınavı kazanarak, doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım ve 1990 Haziran Dönemi’nde doktora derslerini tamamladım.

            20.01.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu’ndan burs alarak doktora yapmak üzere Almanya’ya gittim. Çeşitli kentlerdeki Goethe Enstitüleri’nde altı ay Almanca öğrendikten sonra 1991/1992 Kış Dönemi’nde Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım. 1994–1995 Kış Dönemi’nde Konrad-Adenauer Vakfı’nın doktora bursunu kazandım ve doktora eğitimimin sonuna kadar bu burstan yararlandım.

            Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde 1991/1992 öğretim yılında yabancı doktora öğrencileri için öngörülen “Alman Hukuku Sertifika Programı” kapsamında birinci dönem kamu hukuku derslerini izleyerek “Alman Anayasasında Siyasi Partilerin Yeri” konulu bir seminer çalışması yaptım. İkinci dönem özel hukuk derslerini izleyerek, dönem sonu yapılan sınavları başardım.

            Bu sertifika programını tamamladıktan sonra, “Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Muvazaa’nın Sorunları)” adlı doktora tezimi yazmaya başladım. Bu arada dört yarıyıl Üniversite tarafından düzenlenen Latince kurslarına katılarak, “Latinum” elde ettim. Aralık 1996 tarihinde doktora tezimi teslim ettikten sonra, 15.07.1997 tarihinde Rigorosum adı verilen sözlü sınavı başararak doktora öğrenimimi bitirdim ve Türkiye’ye döndüm. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevimi sürdürürken, aynı Anabilim Dalı’na 20.04.1998 tarihinde Öğretim Görevlisi, 20.12.1999 tarihinde Yardımcı Doçent, 12.03.2002 tarihinde de Doçent olarak atandım. Daha sonra 4 Aralık 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı’na Doçent olarak atanmış olup, 2005 yılından itibaren Profesör olarak bu Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayım.

            1998/1999 öğretim yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini vermekteyim. 2000–2001- 2004 yılları arasında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini, 1999–2000 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu’nda iki yarıyıl Hukuka Giriş, 1999–2000 ve 2002–2003 öğretim yıllarında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki yarıyıl Roma Hukuku derslerini vermiş bulunmaktayım. Ayrıca,  2000–2001 öğretim yılında ise, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iki yarıyıl Roma Eşya Hukuku yüksek lisans dersini ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir yarıyıl Roma Usul Hukuku yüksek lisans dersini verdim. Bunlardan başka 2001–2002 öğretim yılından beri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Özel Hukuku (Ius Commune)” ve Karşılaştırmalı Hukukta Uluslararası Ticaret (Lex Mercatoria) konusunda yüksek lisans ve doktora derslerini vermekteyim.

            21.06–13.06.2003 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Academy for Educational Development tarafından düzenlenen fikrî mülkiyet konulu “Uluslararası Ziyaret Programı”na davet edildim.

            16 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan Eberhard Karls Üniversitesi’nde “Traditionen im Umbruch – Die Reformen im türkischen Familienrecht (Geleneklerin Kırılması? Türk Aile Hukukundaki Reformlar)“ konulu bir konferans verdim.

            2005 yazında New York Pace Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) konusunda araştırma yapmak üzere bulundum.

Haziran 2006’da Karşılaştırmalı Hukuk alanında araştırma yapmak üzere Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversite’sinde bulundum. Yine Haziran 2006 içerisinde Almanya/Dresden Rossendorf Araştırma Merkezi’nde Türk Fikri Mülkiyet Hakları konulu bir konuşma gerçekleştirdim.

Temmuz 2006’de Hollanda/Utrecht’de düzenlenen 17. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Kongresi’ne katıldım.

Kasım 2006’da Almanya/Augsburg’da Türk-Alman Hukukçular Derneği Kongresi’nde Türk Marka Hukuku konulu bir konferans verdim.

Haziran-Temmuz 2007’de Almanya/Münih’te Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku alanında çalışan Max-Planck Enstitüsü’nde fikri mülkiyet alanında araştırma yaptım. Aynı zamanda 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde “Einführung in das türkische Familienrecht (Türk Aile Hukukuna Giriş)” konusunda ders verdim.  Ağustos 2007 tarihinde Queen Mary Law School of University of London’da lex mercatoria konusunda araştırma yaptım.

            Ayrıca, 11 Ekim 2000 tarihinden itibaren üç yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği görevini yaptım. 4 Ekim 2000 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 19 Eylül 2000 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005 yılından bu yana Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmekteyim.

 YAYIN LİSTESİ

KİTAPLAR

1. Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.

2. Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.

3. Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9

4. KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105.

MAKALELER

1. Roma ve Türk Hukuku’nda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, S. 1-4, 1991, sh. 225-284.

2. Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı, Ankara Barosu Dergisi, C. 48, S. 1, 1991, sh. 23-44.

3. Sınırlarötesi Çevre Kirlenmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 1991, sh. 23-46.

4. Muvazaa Kuramı’nın Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1998, sh. 453-481.

5. Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio’nun Sebebe Bağlılığı (Iusta Causa Traditionis), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-4, 1998, sh. 49-83.

6. Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dergisi, C. 49, S. 1-4, 2000, sh. 31-65.

7. Zur Behandlung von Formmängeln bei der Grundstücksveräußerung nach türkischem Recht (Türk Hukuku’nda Taşınmazların Devrinde Şekil Eksikliği), Rechtspflegerstudienhefte 1 (2000), sh. 1-7.

8. Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2001, C. 50, S. 3, sh. 11-52.

9. Hukukun Bağımsız Bir Alanı Olarak Karşılaştırmalı Hukukun Konusu ve Metodu, Milletlerarası Hukuk Araştırma Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 451-507.

10. Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2003, C. 52, S. 4, sh. 1-38.

11. Zur gemischten Schenkung, insbesondere unter Ehegatten, Annales dela Facultè de Droit D’Istanbul 2004, Vol. XXXVI, No.: 53, sh. 493-500.

12. Die Entwicklung des Zivilgesetzbuches in der Türkei (Vom islamischen zum modernen Recht in der Türkei), JURA 2005, sh. 384-387

13. Das reformierte türkische Scheidungsrecht – Prinzipien, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen – (mit Ausnahme des nachehelichen Unterhalts), Familienrechtszeitschrift (FamRZ) 2005, sh. 776-777

14. The Role of Comparative Law in Development of Turkish Civil Law, Pace International Law Review, Vol. XVII, No. II, 2005, sh.373-386.

15. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, TRT Yayınları, Ankara 2005, 63-77.

16. Genel Hatlarıyla Telif Hakları ve Korunması, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Semineri, TOBB Yayınları, Ankara 2005, sh.23-39.

17. Türk Medenî Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD,2005, C.55, S.1, sh.195-205.

18. The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights. FISAUM, (with Prof. Dr. Gülin Güngör), Evropski Pravnik, Serbia 4/2006, sh. 161-166.

19. Die Errungenschaftsbeteiligung als der neue ordentliche Güterstand des türkischen Zivilgesetzbuchs, Ankara Law Review, Vo. 4, Nr. 2, 2007, sh. 131-176.

MAKALE ÇEVİRİSİ

Prof. Dr. Jürgen Basedow: Die Entstehung des europäischen Privatrecht (Avrupa Özel Hukuku’nun Doğuşu) [almancadan çeviri], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,2003, C. 52, S. 3, sh. 1-18.