Prof. Dr. Arzu OĞUZ

Adres Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cemal Gürsel Cad. No: 58
06590 Cebeci/ANKARA
Telefon +90 312 595 52 32
+90 312 319 94 63
Faks + 90 312 363 77 19
E-Posta oguzarzu@hotmail.com

 

ÖZGEÇMİŞ

03.08.1963 tarihinde Merzifon’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi Çankırı’da, Lise öğrenimimi Ankara Anıttepe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum. Daha sonra 1987–1989 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladım. Yüksek lisans tez konum, “Roma ve Çağdaş Türk Hukuku’nda Kusur Sorumluluğu”dur.

Ağustos 1988 tarihinde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandım. 1989–1990 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Doktora eğitimi için açılan sınavı kazanarak, doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım ve 1990 Haziran Dönemi’nde doktora derslerini tamamladım.

20.01.1991 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu’ndan burs alarak doktora yapmak üzere Almanya’ya gittim. Çeşitli kentlerdeki Goethe Enstitüleri’nde altı ay Almanca öğrendikten sonra 1991/1992 Kış Dönemi’nde Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak kayıt yaptırdım. 1994–1995 Kış Dönemi’nde Konrad-Adenauer Vakfı’nın doktora bursunu kazandım ve doktora eğitimimin sonuna kadar bu burstan yararlandım.

Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nde 1991/1992 öğretim yılında yabancı doktora öğrencileri için öngörülen “Alman Hukuku Sertifika Programı” kapsamında birinci dönem kamu hukuku derslerini izleyerek “Alman Anayasasında Siyasi Partilerin Yeri” konulu bir seminer çalışması yaptım. İkinci dönem özel hukuk derslerini izleyerek, dönem sonu yapılan sınavları başardım.

Bu sertifika programını tamamladıktan sonra, “Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Muvazaa’nın Sorunları)” adlı doktora tezimi yazmaya başladım. Bu arada dört yarıyıl Üniversite tarafından düzenlenen Latince kurslarına katılarak, “Latinum” elde ettim. Aralık 1996 tarihinde doktora tezimi teslim ettikten sonra, 15.07.1997 tarihinde Rigorosum adı verilen sözlü sınavı başararak doktora öğrenimimi bitirdim ve Türkiye’ye döndüm. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görevimi sürdürürken, aynı Anabilim Dalı’na 20.04.1998 tarihinde Öğretim Görevlisi, 20.12.1999 tarihinde Yardımcı Doçent, 12.03.2002 tarihinde de Doçent olarak atandım. Daha sonra 4 Aralık 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulan Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı’na Doçent olarak atanmış olup, 2005 yılından itibaren Profesör olarak bu Anabilim Dalı’nda görev yapmaktayım.

1998/1999 öğretim yılından bu yana Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini vermekteyim. 2000–2001- 2004 yılları arasında Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Roma Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk derslerini, 1999–2000 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu’nda iki yarıyıl Hukuka Giriş, 1999–2000 ve 2002–2003 öğretim yıllarında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde iki yarıyıl Roma Hukuku derslerini vermiş bulunmaktayım. Ayrıca,  2000–2001 öğretim yılında ise, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iki yarıyıl Roma Eşya Hukuku yüksek lisans dersini ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bir yarıyıl Roma Usul Hukuku yüksek lisans dersini verdim. Bunlardan başka 2001–2002 öğretim yılından beri Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Avrupa Özel Hukuku (Ius Commune)” ve Karşılaştırmalı Hukukta Uluslararası Ticaret (Lex Mercatoria) konusunda yüksek lisans ve doktora derslerini vermekteyim.

21.06–13.06.2003 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Academy for Educational Development tarafından düzenlenen fikrî mülkiyet konulu “Uluslararası Ziyaret Programı”na davet edildim.

16 Temmuz 2004 tarihinde Almanya’nın Tübingen kentinde bulunan Eberhard Karls Üniversitesi’nde “Traditionen im Umbruch – Die Reformen im türkischen Familienrecht (Geleneklerin Kırılması? Türk Aile Hukukundaki Reformlar)“ konulu bir konferans verdim.

2005 yazında New York Pace Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria) konusunda araştırma yapmak üzere bulundum.

Haziran 2006’da Karşılaştırmalı Hukuk alanında araştırma yapmak üzere Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversite’sinde bulundum. Yine Haziran 2006 içerisinde Almanya/Dresden Rossendorf Araştırma Merkezi’nde Türk Fikri Mülkiyet Hakları konulu bir konuşma gerçekleştirdim.

Temmuz 2006’de Hollanda/Utrecht’de düzenlenen 17. Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Kongresi’ne katıldım.

Kasım 2006’da Almanya/Augsburg’da Türk-Alman Hukukçular Derneği Kongresi’nde Türk Marka Hukuku konulu bir konferans verdim.

Haziran-Temmuz 2007’de Almanya/Münih’te Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku alanında çalışan Max-Planck Enstitüsü’nde fikri mülkiyet alanında araştırma yaptım. Aynı zamanda 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde Almanya/Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde “Einführung in das türkische Familienrecht (Türk Aile Hukukuna Giriş)” konusunda ders verdim.  Ağustos 2007 tarihinde Queen Mary Law School of University of London’da lex mercatoria konusunda araştırma yaptım.

2007-2011 yılları arasında Almanya’da Yüksek Öğrenim Görenler Derneği (AYÖG) Başkanlığı yaptım.

11 Aralık 2015 tarihinde Avusturya Devleti tarafından „Bilim ve Sanat Nişanı“ onuruna layık görüldüm.

Ankara Üniversitesi’nde Fakülte Kurulu üyeliği, Erasmus Koordinatörlüğü, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği, gibi idari görevlerde bulunduktan sonra 31.12.2012-31.12.2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüm. 4 Ekim 2000 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve 2005 yılından bu yana Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmekteyim. Ayrıca Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından kurulan Fikri Mülkiyet Akademisi’nde üye olarak görev yapmaktayım.

YAYIN LİSTESİ

1. KİTAPLAR
1. Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.
2. Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.
3. Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9
4. Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Teori ve Uygulama, Ankara 2004.
5. KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105.

2. MAKALELER
1. Roma ve Türk Hukuku’nda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, S. 1-4, 1991, sh. 225-284.
2. Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı, Ankara Barosu Dergisi, C. 48, S. 1, 1991, sh. 23-44.
3. Sınırlarötesi Çevre Kirlenmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 1991, sh. 23-46.
4. Muvazaa Kuramı’nın Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1998, sh. 453-481.
5. Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio’nun Sebebe Bağlılığı (Iusta Causa Traditionis), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-4, 1998, sh. 49-83.
6. Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 49, S. 1-4, 2000, sh. 31-65.
7. Zur Behandlung von Formmängeln bei der Grundstücksveräußerung nach türkischem Recht (Türk Hukuku’nda Taşınmazların Devrinde Şekil Eksikliği), Rechtspflegerstudienhefte 1 (2000), sh. 1-7.
8. Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C. 50, S. 3, sh. 11-52.
9. Hukukun Bağımsız Bir Alanı Olarak Karşılaştırmalı Hukukun Konusu ve Metodu, Milletlerarası Hukuk Araştırma Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 451-507.
10. Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 4, sh. 1-38.
11. Zur gemischten Schenkung, insbesondere unter Ehegatten, Annales de la Facultè de Droit D’Istanbul 2004, Vol. XXXVI, No.: 53, sh. 493-500.
12. Die Entwicklung des Zivilgesetzbuches in der Türkei (Vom islamischen zum modernen Recht in der Türkei), JURA 2005, sh. 384-387
13. Das reformierte türkische Scheidungsrecht – Prinzipien, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen – (mit Ausnahme des nachehelichen Unterhalts), Familienrechtszeitschrift (FamRZ) 2005, sh. 776-777
14. The Role of Comparative Law in Development of Turkish Civil Law, Pace International Law Review, Vol. XVII, No. II, 2005, sh.373-386.
15. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, TRT Yayınları, Ankara 2005, 63-77.
16. Genel Hatlarıyla Telif Hakları ve Korunması, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Semineri, TOBB Yayınları, Ankara 2005, sh.23-39.
17. Türk Medenî Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD, 2005, C.55, S.1, sh.195-205.
18. The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights. FISAUM, (with Prof. Dr. Gülin Güngör), Evropski Pravnik, Serbia 4/2006, sh. 161-166.
19. 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) olgusunun Özel Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, sh. 528-543.
20. Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel (Yerel) Bilgi ve Folklorun Hukuki Korunması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (2009), C. 9, S. 3, sh. 9-5.
21. Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaretlerin Korunması, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi (2009), Yıl: 5, Sayı: 19, sh. 565-580.
22. Karşılaştırmalı Hukukun Norm Koyma Faaliyetindeki İşlevi, Norm Koyma ve Hüküm Verme, 17-18 Nisan 2009, Ankara Hukuk Toplantıları, sh.107-125.
23. Fikri ve Sınaî Hakların İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri (Yard. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı ile birlikte), Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan I. Cilt, Ankara 2013, 951-975.
24. Die rechtlichen Voraussetzungen einer Adoption nach dem türkischen Recht, Türkisch-Deutscher Familienrechtskongress, 23-25 Mai 2013 (hrg. Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez, Michael Martinek), Saarbrücker Konferenz von 23 -25 Mai 2013 am Institut für Europäisches Recht der Universität des Saarlandes, 2014, 95-110.
25. Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Amerika Örneği (Yar. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı ile birlikte), Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan C.2, Ankara 2015,s.1163-1177.
26. Alman Bilim İnsanlarının Türk Hukukuna Katkısı (Yard. Doç. Dr. Zehra Özkan ile birlikte), Ankara Üniversitesi’nin Kuruluş Yıllarındaki Alman Bilim İnsanları, Ankara 2015, s.145-155.
27. Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi – Terazi Hukuk Dergisi 26 Nisan 2017 Özel Sayı, s.21-31.
28. Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi S.140 Nisan 2018, s.35-48.

3. ÇEVİRİLER
Makale Çevirisi
1. Prof. Dr. Jürgen Basedow: Die Entstehung des europäischen Privatrecht (Avrupa Özel Hukuku’nun Doğuşu) [almancadan çeviri], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 3, sh. 1-18.

KONFERANSLAR
Ulusal Konferanslar:
1. 1 Aralık 2004 tarihinde TRT tarafından düzenlenen “Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi”nde “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu” konulu konferans
2. 1 Temmuz 2005 tarihinde Antalya Barosu’nda “Fikri haklar” konulu konferans
3. 24 Kasım 2006 tarihinde Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Panel’de “Mimarın Telif Hakları” adlı sunum,
4. 14 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Farmakoloji Derneği Genel Kurul toplantısında “Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal” konulu konferans
5. 9 Mayıs 2008 tarihinde Barolar Birliği tarafından Edirne’de düzenlenen “Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” Sempozyumunda “Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü” adlı konferans
6. 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknopark Müdürü Av. Alp Aslan ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinin Ticaret Odası temsilcilerine hitaben “Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması” adlı panelde sunum
7. 6 Şubat 2009 tarihinde Hollanda Mezunları Derneği’nde “Telif Hakları” konulu konferans
8. 17 Nisan 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ankara Hukuk Toplantıları’nın “Norm Koyma ve Hüküm Verme” konulu toplantısında “Karşılaştırmalı Hukukun Kanun Yapmadaki Rolü ve İşlevi, Tarihsel ve Günümüzdeki Örnekler” konulu konferans
9. 5 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Atölye Çalışmaları kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemine Göre Geleneksel Bilgilerin ve Folklorun Korunması” konulu konferans.
10. 21 Ekim 2011’de Ankara’da YASED tarafından düzenlenen “Yatırımların Odağında Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi” Adlı Seminerde Fikri Mülkiyet Hakları ve Üniversite Sanayi İşbirliği konulu sunum.
11. 23 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da HSYK tarafından düzenlenen Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu’nda “Hukuk Fakültesi Eğitim Programlarının İçeriği ve Eğitim Kalitesi ile Bunun Hâkim ve Savcı Mesleğine Yansıması” konulu tebliğ
12. 22 Kasım 2013 tarihinde Antalya Barosu’nda “Evrensel Bir Hukuk Bilimine Doğru, Karşılaştırmalı Hukuk” konulu konferans
13. 17 Ocak 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Türk Hukukunda Arabuluculuk Sempozyumunda “Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları” konulu tebliğ
14. 10 Nisan 2015 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyumu’nda Patentin Hükümsüzlüğü konulu konferans.
15. 27 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Tahkim ve Ticari Arabuluculuk Uygulamaları” Konferansında “Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim Düzenlemesi” konulu tebliğ
16. 12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Yargı Perspektifinden Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdikleri Paneli”nde “Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi” konulu tebliğ

Uluslararası Konferanslar:
1. Eylül 2000 tarihinde “Antik Çağda Kadının Hukuki, Sosyal ve Politik Hayatı” Antalya’da düzenlenen uluslararası SIHDA Kongresi’nde “Evlilik İlişkisinde Karma Bağışlamalar” adlı konferans
2. Temmuz 2004 tarihinde Almanya Tübingen Eberhardt Karls Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukuku Reformu” konulu konferans
3. Haziran 2006 tarihinde Almanya Dresden’de bulunan Forschungszentrum Rossendorf’da „Türk Fikri Mülkiyet Hukuku“ konulu konferans
4. Ekim 2006 tarihinde Deutsch-Türkisch-Juristenvereinigung tarafından Almanya Augsburg’da düzenlenen konferansta „Türk Marka Hukuku“ konulu konferans
5. Temmuz 2007 tarihinde Almanya Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukukunda Boşanma” konulu konferans
6. 30 Haziran 2008 tarihinde İngiltere’nin Newcastle kentinde “Fikri Mülkiyet Eğitmenleri” derneği tarafından düzenlenen konferansta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi” konulu konferans
7. 9-10 Ocak 2009 tarihlerinde Barolar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Tahkim Sempozyumu’nda “Lex Mercatoria’nın Tahkim Kararlarındaki Rolü” konulu konferans
8. 16-17 Ekim 2009 tarihlerinde İtalyan Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası ve FİSAUM işbirliğiyle “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” konulu uluslararası seminerde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu tebliğ
9. 25 Temmuz 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde, Hollanda Rotterdam’da Inholland Üniversitesi’nde “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi” konulu konferans
10. 23 Eylül 2009 tarihinde 14-26 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Themis Summer School in Law” çerçevesinde Berlin Hür Üniversitesi’nde “The Legal Protection of Foreign Trademarks in Turkey” konulu ders.
11. 8 Ekim 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen ulusal konferansta “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişki” konulu konferans.
12. 16 Ekim 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İtalyan Konsolosluğu Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası işbirliği ile düzenlenen “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Seminerinde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları” adlı konferans.
13. 4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Alman Konsolosluğu’nda düzenlenen Konsoloslar Toplantısı’nda “Türk Hukukuna Göre Markanın Korunması” konulu konferans.
14. 1 Eylül 2010 Tarihinde “Batı Balkan Ülkelerinde ve Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bölgesel Program (Regional Programme on Industrial and Intellectual Property Rights in the Western Balkans and Turkey)” Projesi Çerçevesinde Belgrad’da düzenlenen “Yüksek Öğrenim Gelişiminde Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi Hakkında Bölgesel Konferans (Regional Conference on Teaching Intellectual Property in Higher Education Establishments) ‘ta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi ve FİSAUM’un Rolü” başlıklı tebliğ
15. 4 Kasım 2010 tarihinde İspanya Ticaret Ataşeliği tarafından düzenlenen “Türkiye-İspanya Hukuki Hizmetler Toplantısında Sunulan “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Hakları” adlı tebliğ.
16. 30 Nisan 2010 tarihinde Avrio Uluslararası Avukatlar Birliği
tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısında “The Protection of Trademarks according to Turkish Law” adlı tebliğ
17. 24 Mart 2011 tarihinde İsviçre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Enerji Konulu toplantıda sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Hukuku” adlı konferans
18. 8 Nisan 2011 tarihinde AIPPI tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye ve uluslararası açıdan fikri mülkiyet hakları konulu konferansta “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat” konulu konferans
19. 4 Mayıs 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen “Hukuk ve Ekonomi” etkinliğinde sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı konferans
20. 4 Ekim 2011 tarihinde ICC International Chamber of Commerce’de “Türk Hukuku, İhracat, İthalat ve Taşıma Konularında Sözleşme Hazırlanması” konulu seminer
21. 14 Kasım 2011 tarihinde WKO tarafından Linz’de düzenlenmiş olan “Yabancı yatırımcılar için Türk Ticaret Hukuku” konulu seminer.
22. 20 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafında düzenlenen “Uluslararası Tahkim ve Lex Mercatoria” adlı sempozyumda “Lex Mercatoria’da İyi Niyetin Rolü” konulu tebliğ
23. 10-11 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya Augsburg Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye, Almanya ve Avrupa Sempozyumunda, “Karşılaştırmalı Hukukta Evlat Edinme” konulu tebliğ
24. 16 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Alman Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Tahkim” konulu Panelde “İstanbul Tahkim Odası” konulu sunum
25. 22-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya Saarbrücken’de Saarlandes Üniversitesi’nde düzenlenen Türk-Alman Aile Hukuku Kongresi’nde “Türk ve Alman Hukuklarında Evlat Edinme” konulu tebliğ
26. 6 Mart 2014 tarihinde Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Toplantısı’nda “Modern Türk Hukukunu İnşa Eden Alman Hukukçular” adlı sunum
27. 15-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Queen Mary Üniversitesi ile ortaklaşa olarak İzmir’de düzenlenen “International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation” konulu Çalıştay’da “Ankara University Intellectual and Industrial Rights Research and Application Center, and the new Turkish Law on Industrial Property” konulu tebliğ