FİSAUM, Ankara Üniversitesinin 25.06.1997 tarih ve 23030 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliği ile kurulmuştur. Bu yönetmeliğe ve fikri ve sınai haklara ilişkin mevzuata bu başlık altından erişilebilir.

fisaum1[1]FİSAUM Yönetmeliği

fisaum1[1]FSH Mevzuatı