fisaum1[1]24 Mayıs 2004  “Hirsch’ten Günümüze Fikrî Haklar Uluslararası Konferans”

fisaum1[1]10 Ekim 2003 “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sınaî Haklarda Son Gelişmeler”

fisaum1[1]16 Aralık 1998  “Prof. Terence PRIME, “Avrupa’da Bilgisayar Programlarının ve Veri Sistemlerinin Korunması“

fisaum1[1]27 Mart 1998 “Prof. Dr. Şafak EREL, “Fikrî Haklara Komşu Haklar“

fisaum1[1]20 Mart 1998 “Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU, “FSEK’ de Yapılan Son Değişiklikler ve Eleştirisi“