Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası 2. Kat

Cemal Gürsel Cad. No:58

06590 Cebeci/Ankara

Tel: 0 312 595  52 32

Faks: 0 312 363 77 19