Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)

Adres  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası 2. Kat
Cemal Gürsel Caddesi No:58
06590 Cebeci/Ankara
Telefon  +90 312 595  52 32
Faks  +90 312 363 77 19
E-Posta  fisaum@ankara.edu.tr