Vizyon

Nitelikli eğitimleri, etkinlikleri ve araştırmaları ile fikri ve sınai haklar alanındaki öncü konumunu devam ettirerek geleceğe yön veren yenilikçi bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

 

Misyon  

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi; fikri ve sınai haklar alanında uzman yetiştirmek, fikri ve sınai hakların uygulanmasını yaygınlaştırmak ve geliştirmek, toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek, böylece toplumda fikri ve sınai haklar kültürü oluşturmak, geliştirmek, sanayiye hukuki alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunmayı görev edinmiştir.