Müdür : Prof. Dr. Arzu OĞUZ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Müdür Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZKAN ÜNER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yönetim Kurulu:         Prof. Dr. Arzu OĞUZ (Başkan)

Prof. Dr. Ali SINAĞ, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç. Dr. Cenker GÖKER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya COŞTAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danışma Kurulu:        Prof. Dr. Arzu OĞUZ (Başkan)

Özgür SEMİZ, Müfettiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı

Kadri Yavuz ÖZBAY, Sınai Mülkiyet Uzmanı, Türk Patent ve Marka Kurumu

Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN, Daire Başkanı, Dış İlişkiler ve AB İlişkileri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı

Murat BAYBALI, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu