FİSAUM, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak; ilgi alanındaki araştırmalara, projelere katılmak ve desteklemek;

Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek;

Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek;

Kamu ve özel kesime ücretli veya ücretsiz danışmanlık hizmetleri sunmak;

Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak;
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak;
Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmak.