Mart 2005’ten itibaren FİSAUM, her yıl Fikri ve Sınai Haklar (FSH) Toplantıları düzenlemektedir. Gelenekselleşen FSH toplantılarında fikri mülkiyet alanında en yetkin kişiler tarafından verilen konferanslarda güncel sorunlar tartışılmakta, eksiklikler ve sıkıntılar saptanıp, çözüm yollarına ilişkin fikir teatisinde bulunulmaktadır.

2018 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]7 Mayıs 2018, Sayın Elif AYKURT KARACA (Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı), “Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Muvafakat Müessesesi ve Uygulamaları

fisaum1[1]3 Nisan 2018, Sayın Av. Kadir KURTULUŞ (Proofstack [Copyrobo] Kurucu Ortağı), “Blockchain: Yeni Dünya Düzeni ve Hukuk Alanına Etkileri

fisaum1[1]27 Mart 2018, Sayın Önder Erol ÜNSAL (Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Üyesi), “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Yayıma İtiraz İncelemesinde Kullanımın İspatı Uygulaması-  ABAD ve EUIPO’nun Kılavuz Kararları Işığında

2017 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]13 Eylül 2017, Sayın Hakim Fatma ÖZER (Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi), “Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?

fisaum1[1]4 Mayıs 2017, Sayın Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), “Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Maddi Tazminat, Üç Misli Tazminat ve Haksız Elde Edilen Kazancın İadesi

fisaum1[1]13 Nisan 2017, Sayın Dr. Talat Kaya (Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü), “Tütün Ürünlerinin Düz Paketlenmesi ve Fikri Mülkiyet Hukuku Bakımından Ortaya Çıkan Uluslararası Uyuşmazlıklar

fisaum1[1]30 Mart 2017, Sayın Susanna Chung (CS Consulting Direktörü), “Geleneksel Bilginin, Genetik Kaynakların, Geleneksel Kültürel İfadelerin Korunması- Sui Generis Korumanın Önemi

2013 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]07 Mayıs 2013, Sayın Hakim Levent YAVUZ’un (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi) oturum başkanlığındaki “Eser Sahibinin Haklarının Kullanılması ve Korunması” başlıklı toplantıda;

Sayın Hakim Fethi MERDİVAN (Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi), “Eser Sahibinin Hakları ve Kullanılması”,

Sayın Hakim Türkay ALICA (Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi), “Eser Sahibinin Haklarının Korunması ve Hukuk Davaları”

2012 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]29 Şubat 2012, Sayın Hakim Levent YAVUZ (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi), “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Sinema Eserleri ve Eser Sahipliği”

fisaum1[1]3 Nisan 2012, Sayın Ramazan Uslu (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı) “Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Ceza Düzenlemeleri”

fisaum1[1]15 Mayıs 2012, Sayın Özgür SEMİZ (Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi), “Telif Haklarının Korunmasında Teknolojik Yöntemler”

fisaum1[1]18 Haziran 2012, Sayın Petek Kabakcı (İmaj Yönetimi ve Kişisel Markalaşma Uzmanı), “Kişisel Markalaşma”

2011 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]28 Şubat 2011, Sayın Kubilay ÖZDEMİR (TPE Marka Uzmanı), “Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü”

fisaum1[1]31 Mart 2011, Sayın Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) “Ad ve Alametler Üzerinde Fikri Haklar”

fisaum1[1]06 Mayıs 2011, Sayın Canan TANRIÖVER (Kültür ve Turizm Uzmanı), “Kişisel Kullanım (Fair Use)”

fisaum1[1]27 Haziran 2011, Sayın Av. Dr. Özge Akın MENGENLİ, “Avrupa Birliği Hukukunda Topluluk Markası

2008 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]20 Şubat 2008, Sayın Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi), “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Mimarın Hakları”

2006 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]17 Nisan 2006, Sayın Uğur G. YALÇINER (Türk Patent Enstitüsü Kurucu Başkanı, Patent ve Marka Vekili), “Patent ve Faydalı Model Haklarında Tecavüz ve Hükümsüzlük Hallerinin Örneklerle Değerlendirilmesi

fisaum1[1]19 Nisan 2006 Sayın Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi), “Tasarım Haklarında Tecavüz ve Hükümsüzlük Hallerinin Örneklerle Değerlendirilmesi

fisaum1[1]21 Nisan 2006 tarihinde Sayın Doç. Dr. Tekin MEMİŞ (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ) “Fikri Hukuk Bakımından Internet Ortamında Müzik Sunumları ve  Değişim Programları”

2005 Yılı FSH Toplantıları

fisaum1[1]24 Mart 2005, Sayın Levent YAVUZ (Ankara FSHHM Hakimi), “Marka Hukukunda Mutlak ve Nisbi Red Nedenleri

fisaum1[1]28 Nisan 2005, Sayın Serdar ARIKAN (Ankara FSHHM Hakimi), “Tescil Esasına Dayalı Marka Sistemi ve Uygulama Sorunları

fisaum1[1]13 Mayıs 2005, Sayın Türkay ALICA (Ankara FSHCM Hakimi), “Türkiye’de Marka ve Tasarımın Cezai Koruması