Programla ilgili sorularınız için bize yazın: fisaum@ankara.edu.tr 

Prof. Dr. Arzu OĞUZ, AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve FİSAUM Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Selin ÖZDEN MERHACI, AÜ Hukuk Fakültesi ve FİSAUM Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Altuğ YALÇINTAŞ, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi