Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, toplam 30 kredilik dersi başarıyla tamamlaması ve kredisiz bir bitirme projesini yazması gerekmektedir. Programın toplam 3 akademik dönem sürmesi planlanmaktadır. İdeal koşullarda, öğrencilerin iki dönem boyunca 4’er ders, son dönem ise 2 ders ile bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerin dönemlere göre dağılımını öğrenci danışmanlarının tavsiye ve onayıyla yapacaklardır.

2017-2018 akademik yılında açılması planlanan dersler  aşağıdaki gibidir.  Derslerin mesai saatleri dışında yapılması öngörülmektedir. Ders kontenjanları sınırlıdır. Bir dersi yeterli sayıda öğrenci seçmemesi veya öğretim üyesinin mazeretli olması durumunda ders programında değişiklik yapılabilir. Takip eden dönemlerde açılması planlanan diğer derslerle ilgili olarak öğrenci danışmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

2017-2018 dersleri için lütfen tıklayınız. (2018-2019 yılı dersleri daha sonra ilan edilecektir)