FİSAUM, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde yürütülen iki yüksek lisans programının koordinatörlüğünü yapmaktadır.

1) Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Türkçe yürütülen disiplinlerarası yüksek lisans programımız Ankara Üniversitesi’nin seçkin öğretim üyeleri ve ilgili kurumlardan gelen uzman kişiler tarafından verilen dersleri kapsamaktadır.

Program Hakkında

Başvuru Koşulları

Dersler

İletişim

2) Fikri Mülkiyet Hukuku İngilizce Yüksek Lisans Programı (Master of Laws in Intellectual Property):

Ankara Üniversitesi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğiyle düzenlenen program İngilizce dilinde yürütülmektedir. Program kapsamında WIPO ve TÜRKPATENT 10 yabancı uyruklu öğrenciye burs vermektedir. Ankara Üniversitesi ise T.C. uyruklu 10 öğrenciyi programa ücretsiz olarak kabul etmektedir. Detaylı bilgi için WIPO Academy’nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Program broşürü için lütfen tıklayınız.

2017-2018 ders programı için lütfen tıklayınız. (2018-2019 yılı ders programı daha sonra ilan edilecektir)

Not: T.C. uyruklu ve Ankara Üniversitesi bursundan yararlanmak isteyen adayların ALES ve YDS (veya eşdeğer yabancı dil puanı) belgesi sunması gerekmekte olup, bu adaylar programa Tezli Yüksek Lisans veya I. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi olarak kabul edilecektir. Diğer adaylar ise II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilecektir.

Tüm T.C. uyruklu adayların programa Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. T.C. uyruklu adayların başvuru şartları ve başvuru sırasında izlemesi gereken yöntem Enstitü’nün websitesinden  duyurulacaktır.

Tüm adayların aynı zamanda WIPO Academy‘nin web sitesinden de başvuru yapması gerekmektedir. WIPO Academy üzerinden yapılacak başvurular 30 Temmuz 2018’e kadar devam edecektir. Bu başvurunun amacı programa kabul edilen öğrencilerin uzaktan eğitim alt yapısını kullanmalarına olanak sağlamaktır. Dolayısıyla WIPO Academy üzerinden yapılan başvuruların resmi bir geçerliliği bulunmamaktadır. T.C. uyruklu adaylar için resmi başvurular Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü üzerinden gerçekleşecektir.

İletişim: fisaum@ankara.edu.tr