2011 yılında FİSAUM, WIPO’da daimi gözlemci statüsünü kazanmak için gerekli girişimlerde bulunmuştur. 17 Ekim 2012 tarihinde WIPO, FİSAUM’un bu talebini kabul etmiş ve bu tarihten itibaren FİSAUM, WIPO nezdinde ulusal hükümet dışı organizasyonlar kategorisinde tüm toplantılara daimi gözlemci statüsünde katılma hakkı kazanmıştır.

FİSAUM’un Katıldığı Toplantılar:

fisaum1[1]

Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selin Özden MERHACI, 11-18 Mayıs 2013 tarihlerinde düzenlenen 11. Kalkınma ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (CDIP) toplantısına katılmıştır.

fisaum1[1]Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZKAN, 18-21 Kasım 2013 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen 12. Kalkınma ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (CDIP) toplantısına katılmıştır.

fisaum1[1]

Müdür Prof. Dr. Arzu Oğuz, 20 Nisan -25 Nisan 2015 tarihleri arasında Cenevre’de düzenlenen 15. Kalkınma ve Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi (CDIP) toplantısına katılmıştır.