tepek

FİSAUM ayrıca 31.05.2008 tarihinde başlayıp, 30.11.2009’de tamamlanmış olan Ankara Üniversitesi, Inholland Üniversitesi, Ekonomi Bükreş Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin ortaklığında gerçekleştirilen Turkey’s Participation in European Knowledge Economy (TEPEK) Projesi’nin koordinatörlüğünü yürütmüştür.

Projenin temel amacı Türkiye’deki KOBİ’lerin intellectual capital (entelektüel sermaye) konusunda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Bu yaklaşımın, Türkiye’nin, AB’nin geliştirdiği bilgi ekonomisine katılım sürecine katkı sağlaması beklenmektedir ve bu alanda gerçekleştirilen, özel sektör,  akademi ve AB’deki partnerlerimizi bir araya getirme anlamında ilk “sivil toplum diyalogu” girişimi olma özelliğini taşımaktadır. Bu süreçte üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, akademisyenlerin özel sektörün “entelektüel sermaye” konusundaki ihtiyaçlarını anlamaları ve bu alandaki sorunlarına projedeki AB partnerleriyle beraber çözüm üretmeleri amaçlanmaktadır. Söz konusu eğitim ve bilinçlendirme fikrî mülkiyet hukukunu da kapsadığından yürütülmekte olan proje aynı zamanda FİSAUM’un amaçlarını gerçekleştirmesine de hizmet etmektedir.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için TEPEK