FİSAUM amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulduğu günden bu yana kurslar, FSH Toplantıları, sempozyumlar, paneller, seminerler, konferanslar düzenlemekte, projeler yürütmektedir.  WIPO nezdinde daimi gözlemci statüsüne sahip olduğu için de,  WIPO tarafından düzenlenen toplantılara katılmaktadır. Ayrıca  FİSAUM Müdür ve Müdür Yardımcıları davet edildikleri toplantılara katılmakta, sempozyum, panel, seminer, konferanslarda tebliğ sunarak, Merkezin tanıtımına hizmet etmektedir.

fisaum1[1]Kurslar

fisaum1[1]FSH Toplantıları

fisaum1[1]Sempozyumlar

fisaum1[1]Paneller

fisaum1[1]Seminerler

fisaum1[1]Konferanslar

fisaum1[1]WIPO Daimi Gözlemci Statüsü

fisaum1[1]Projeler