Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)

Address Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binası 2. Kat
Cemal Gürsel Caddesi No:58
06590 Cebeci/Ankara
Telephone +90 312 595 52 32
Fax +90 312 363 77 19
E-Mail fisaum@ankara.edu.tr