Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, toplam 30 kredilik dersi başarıyla tamamlaması ve kredisiz bir dönem projesini yazması gerekmektedir. Programın toplam 3 akademik dönem sürmesi planlanmaktadır. İdeal koşullarda, öğrencilerin iki dönem boyunca 4’er ders, son dönem ise 2 ders ile bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler zorunlu ve seçmeli derslerin dönemlere göre dağılımını öğrenci danışmanlarının tavsiye ve onayıyla yapacaklardır.

Derslerin mesai saatleri dışında yapılması öngörülmektedir. Ders kontenjanları sınırlıdır. Bir dersi yeterli sayıda öğrenci seçmemesi veya öğretim üyesinin mazeretli olması durumunda ders programında değişiklik yapılabilir.

2018-2019 Öğretim Yılı dersleri için lütfen tıklayınız. (2019-2020 yılı dersleri daha sonra ilan edilecektir)