Asil listede yer alan arkadaşlarımızın çalışma gün ve saatlerini belirlemek üzere 27.06.2016 tarihinde saat 09.30’da Büroda olmalarını rica ederiz. Asil listede yer alan arkadaşlarımızın çalışmayı başlatmamaları durumunda, yedek listede yer alan arkadaşlarımız sırayla çağrılacaktır.

 

Asil Liste

Özge Çetinkaya

Asiye Öztürk

Hasan Özel

Gökhan Aydın

Hamza Akalp

 Yedek Liste

Özgür Ateş

Celal Bahadır

Ahmet Can

Onur Baran

Abdullah Hazar