darts

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM), Darts-IP veri tabanına üye olmuştur. Bu veri tabanı, Avrupa Birliği Mahkeme ve ofislerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Çin ve Türkiye gibi çok sayıda ulusal mahkeme ve ofislerinden, 1.414.000’ın üzerinde fikri mülkiyet hukukuna ilişkin karar içermekte ve hali hazırda Avrupa marka içtihat hukuku ile ilgili en kapsamlı veri tabanı olma özelliği taşımaktadır. Söz konusu veri tabanını ayrıcalıklı kılan bir diğer husus ise, sadece Temyiz Mahkemelerinin değil, aynı zamanda ilk derece mahkemelerinin de kararlarını içeriyor olmasıdır. Bu veri tabanına üyeliği sağlamakla FİSAUM, amaçlarına yerine getirme konusunda bir adım daha atmıştır. Tüm ilgililer, FİSAUM Dokümantasyon Merkezi’nde yer alan bilgisayarlardan, veri tabanına ücretsiz erişebilmektedir.