Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvuruları 13-17 Ocak 2014 tarihleri arasında yapılacak

 Öğrenci Kabul Koşulları

  1. Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak.
  2. Yabancı dil için, YDS’den an az 70 puan almak veya aşağıdaki tabloda gösterilmiş olan  muadili sonuçları belgelemek.

 

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

IELTS FCE CAE CPE

ASGARİ İNGİLİZCE PUANI

70

84

221-222

561-562

6.0

CC

C

CC

Mali Koşullar:

Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programında II Öğretim kapsamında eğitim verilmektedir.  Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu 30.7.2013 tarih ve 22409 sayılı kararıyla programda kredi başına 300 TL ücret edinmesini kararlaştırmıştır.

Mezuniyet Koşulları:

Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans II Öğretim Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin 42 kredi tamamlamış olmaları ve kredisiz olan bitirme projesi yazmaları gerekmektedir. Tamamlanması gereken kredilerin 27’si zorunlu derslerden ve 15’i seçmeli derslerden olmak üzere, öğrencilere 9 zorunlu ve 5 seçmeli ders alma yükümlülüğü yüklenmiştir. Öğrencilerin ilk üç dönem en az 4 ders, son dönem ise en az 1 ders ile bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir.